Προφίλ

Ο Λουκής Στέφανος είναι διαμεσολαβητής, διαπιστευμένος από το υπουργείο δικαιοσύνης. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MSc με αντικείμενο την Ψηφιακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα και στη παρούσα φάση ολοκληρώνει τον   2ο μεταπτυχιακό του τίτλο με αντικείμενο την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Εκπαιδεύτηκε στο κέντρο κατάρτισης διαμεσολαβητών Προμηθέας και διαπιστεύτηκε στο υπουργείο δικαιοσύνης. Είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας SLBL Business Consultants με πελατολόγιο που απαριθμεί πάνω από 400 επιχειρήσεις.

Έχει πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το Caruso Scool of Law του πανεπιστημίου Papperdine στην Αμερική. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων όπως “Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, μια νέα καθημερινότητα” από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, εργαστήρια διαμεσολάβησης του Κέντρου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λασιθίου, “Διαμεσολάβηση σε εμπορικές διαφορές μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος” από την Deloitte καθώς και σε συνέδρια διαμεσολάβησης της νομικής βιβλιοθήκης και του Ιταλικού ADR Center

Θέτοντας υψηλά στάνταρ στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης ο Στέφανος δεν αναλαμβάνει διαμεσολαβήσεις μια ημέρα πριν και μια ημέρα μετά από προγραμματισμένη διαμεσολάβηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας και μελέτης ενόψει της προγραμματισμένης διαμεσολάβησης , αλλά και ελεύθερος χρόνος την επόμενη μέρα σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαμεσολάβηση.

Ο Στέφανος αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει οργανωμένο γραφείο με αίθουσες διαμεσολάβησης στον Πειραιά, και είναι πρόθυμος να οργανώσει διαμεσολάβηση και σε άλλο μέρος αν ζητηθεί.

“An ounce of mediation is worth a pound of arbitration and a ton of litigation!” — Joseph Grynbaum

“Ένα γραμμάριο διαμεσολάβησης αξίζει  όσο ένα κιλό διαιτησίας και έναν τόνο δικών!”— Joseph Grynbaum