Διαθεσιμότητα Διαμεσολάβησης και Ημερολόγιο Διαθέσιμων Ραντεβού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο του Στέφανου ώστε να κλείσετε την επιθυμητή ημερομηνία για την διαμεσολάβηση σας. Εναλλακτικά εάν προτιμάτε να μιλήσετε απευθείας με τον Στέφανο καλέστε τον στο +306939616885 και θα είναι διαθέσιμος να συζητήσετε τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της διαμεσολάβησης σας.

Μετά τη συμπλήρωση του αιτήματος σας , ο Στέφανος θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες της υπόθεση σας και να σας ενημερώσει αναλυτικότερα για τη διαδικασία.

“The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.” — Winston Churchill

“Το μεγαλύτερο μάθημα στη ζωή είναι να γνωρίζεις πως ακόμα και οι ανόητοι έχουν μερικές φορές δίκιο.”