ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Επιχείρησής μας. Η Επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Στέφανος Λουκής, με ΑΦΜ 144090272, ΔΟΥ Χολαργού και η οποία έχει ως έδρα της τον Χολαργό, οδ. Σαρανταπόρου 7, και διατηρεί υποκατάστημα στον Πειραιά, οδ. Κολοκοτρώνη 126 (εφεξής η «Επιχείρηση») παρέχει υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης.

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρών ιστότοπος ( www.stefanosloukis.gr ), με τον διακριτικό τίτλο «SL», δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες σε σχέση με την Επιχείρηση, τις δραστηριότητές της, τις υπηρεσίες της κλπ. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του ιστότοπού μας, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, χωρίς καμία εξαίρεση. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

 1. Αντικείμενο – Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Επιχείρησής μας που παρουσιάζονται μέσω του παρόντος ιστότοπου αφορούν στη διενέργεια διαμεσολαβήσεων στο πλαίσιο της εναλλακτικής – εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών πάσης φύσεως (τραπεζική διαμεσολάβηση, διαφορές εμπορικών σημάτων, διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορική/εταιρική διαμεσολάβηση, εργασιακή διαμεσολάβηση, μισθωτική διαμεσολάβηση, ιατρική διαμεσολάβηση, οικογενειακή διαμεσολάβηση). Mπορείτε να προχωρήσετε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος ή/και να να κλείσετε ραντεβού για κάποια από τις υπηρεσίες μας είτε μέσω του παρόντος ιστότοπου ( www.stefanosloukis.gr ), είτε τηλεφωνικώς στο 211 115 9758 και στο +306939616885, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]. 

 1. Αποποίηση/Περιορισμός Ευθύνης

H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της Επιχείρησης, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρουσιάζει / προσφέρει μέσω του ιστότοπου.

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έγιναν εκ σφάλματος, εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία προτίθεται να διορθώσει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά υπηρεσιών που αναγράφονται στον ιστότοπο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας.

Η Επιχείρηση δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι τα έγγραφα και οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου και του blog μας, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη προκύπτουσα από κακή χρήση του ιστότοπού μας ή οποιαδήποτε παραβίαση από πλευράς χρηστών οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες, τα σφάλματα, τις παραλείψεις, τις δεσμεύσεις, τις εγγυήσεις, τις αθετήσεις ή τις αμέλειες τυχόν τρίτων επιχειρηματικών συνεργατών ή για τραυματισμούς, θανάτους, υλικές ή άλλες ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες.

Η Επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές (που οφείλονται σε προσωρινή ή/και μερική κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε οποιονδήποτε άλλο λόγο) ή λάθη. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα στοιχεία βλαπτικά και δεν αναλαμβάνει το κόστος της ενδεχόμενης αποκατάστασης πιθανής ζημίας.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ., αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Ειδικότερα,  ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο με τον διακριτικό τίτλο «SL» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία της Επιχείρησης ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενη από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και διανοητικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστότοπου.  Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 1. Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η Επιχείρηση δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρουν οι χρήστες. Οι χρήστες οφείλουν να συμπληρώνουν με ορθότητα και ακρίβεια τα πεδία ονοματεπώνυμο, e-mail, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους ελληνικούς, τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς νόμους και ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας με σκοπό την παραβίαση αυτών των νόμων. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τoν ιστότοπο για:

 1. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 2. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ,
 3. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τη διακοπή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,
 7. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Επιχείρηση από κακή ή αθέμιτη χρήση του ιστότοπου.

Επιπλέον, οι χρήστες συμφωνούν ότι η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω ενδέχεται να επιφέρει νομικές κυρώσεις.

 1. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ιστοσελίδων, όπου τυχόν παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και τα εξαυτής προκύπτοντα προβλήματα. Η παροχή των συνδέσμων στον ιστότοπο γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη ή για σκοπούς διαφημιστικούς και η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Περαιτέρω, εναπόκειται στους επισκέπτες του ιστότοπου να λαμβάνουν προφυλάξεις για να εξασφαλίζουν ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγουν ή τα προγράμματα λογισμικού που κατεβάζουν (είτε από τον παρόντα είτε από οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο) δεν περιέχουν στοιχεία  όπως ιούς, ιούς τύπου worm, δούρειους ίππους, ελαττώματα και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου  μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το Eλληνικό δίκαιο.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης,  τόσο η Επιχείρηση όσο και κάθε επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυσή της, με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 4640/2019. Εάν δεν καταστεί εφικτό να επιλυθεί η διαφορά εξωδίκως, κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Λοιποί όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αποτελούν σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου www.stefanosloukis.gr .

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες διατάξεις.

Εάν τυχόν η Επιχείρηση δεν ασκήσει δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, αυτό δεν θα θεωρείται επ’ ουδενί λόγω παραίτηση και το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την Επιχείρηση κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 1. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] .

[ultimate_gdpr_terms_accept]