ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ρύθμιση οφειλών και «2η ευκαιρία»

Πριν από λίγες μέρες έκανε «πρεμιέρα» η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Ο τελευταίος αποτελεί μία εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών, μέσω της οποίας οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν ηλεκτρονικά και άμεσα τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ηλεκτρονικά μέσω διαθέσιμης πλατφόρμας.

Με την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού, ολοκληρώνεται επιτυχώς η εφαρμογή του Ν.4738/2020 για τη «Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας» και η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο, δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019.

Πού σας ωφελεί πρακτικά ο Μηχανισμός αυτός;

  1. Αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, σε αντίθεση με τον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις.
  2. Δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 240 δόσεις σχετικά με όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο (πχ ΑΑΔΕ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πχ ΕΦΚΑ) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών και 420 δόσεις σχετικά με οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων.
  3. Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (πχ διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμοί), αλλά και ποινικών διώξεων για τα χρέη αυτά.
  4. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Διαδικασία της Διαμεσολάβησης

Κατά τη διάρκεια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών μπορεί να γίνει Διαμεσολάβηση, για την επίτευξη γρηγορότερης και πιο συμφέρουσας συμφωνίας, εφόσον ο οφειλέτης 10 μέρες αφού λάβει την πρόταση των πιστωτών, υποβάλλει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση.
Ο Στέφανος Λουκής είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μέχρι σήμερα έχει αναλάβει και φέρει εις πέρας επιτυχώς πολλές υποθέσεις ρύθμισης οφειλών και τραπεζικής διαμεσολάβησης, βοηθώντας τους οφειλέτες – πελάτες του να «κλείσουν» την πιο ευνοϊκή συμφωνία και να κάνουν το χρέος τους όσο πιο βιώσιμο γίνεται.
Είναι, επιπλέον, εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο πλαίσιο του Ν.4738/2020 και μπορεί να βοηθήσει κατάλληλα στην εκτίμηση της περιουσίας σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.

Share this post