Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ)

Από την 1 Ιουλίου 2020, και μετά το πέρας των συνεχών αναστολών στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, τέθηκε πλέον σε εφαρμογή η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 του Ν. 4640/2019 Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) και για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει τις 30.000‎€,  καθώς και για υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Τέτοιες υποθέσεις αφορούν, ενδεικτικά, σε διαφορές ενοχικού δικαίου σε σχέση με αδικοπραξίες, αποζημιώσεις, συμβάσεις, σε τραπεζικές διαφορές, διαφορές εμπράγματου δικαίου, κληρονομικές διαφορές, εμπορικές διαφορές και ποικίλες διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου εν γένει. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι από τις 15 Ιανουαρίου τέθηκε σε εφαρμογή η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία για όλες τις οικογενειακές διαφορές, πλην αυτών που ρητώς εξαιρεί ο νόμος( ενδεικτικά, διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου, προσβολή πατρότητας, ανάθεση γονικής μέριμνας κ.ά.).

Τέτοιες οικογενειακές διαφορές μπορεί να αφορούν στην επιμέλεια τέκνων, στην επικοινωνία των τέκνων με γονείς και συγγενείς, σε θέματα διατροφής, σε περιουσιακά ζητήματα, στη χρήση της οικογενειακής στέγης κλπ. Τώρα, μετά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ΥΑΣ, έρχεται να προστεθεί ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων. Τι είναι όμως η ΥΑΣ και γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα με αυτήν τη νέα «υποχρεωτικότητα»;

ΥΑΣ, λοιπόν, αν αναπτύξουμε το ακρωνύμιο, σημαίνει Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης. Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σίγουρα δεν σημαίνει υποχρεωτική υπαγωγή σε διαμεσολάβηση, αλλά υποχρεωτική ενημέρωση αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Στην ΥΑΣ προσέρχονται τα μέρη μαζί με τους δικηγόρους τους, ώστε να τους παρουσιάσει ο πιστοποιημένος διαμεσολαβητής, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος και να βρίσκεται στις λίστες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη διαδικασία, τα οφέλη και τον θεσμό της διαμεσολάβησης εν γένει.

Στην πραγματικότητα η ΥΑΣ είναι μια ενημερωτική συνεδρία που αποσκοπεί στην παρουσίαση της επιλογής της διαμεσολάβησης ως ενός εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών. Είναι το σημείο που θα λυθούν όλες οι απορίες των μερών και των δικηγόρων τους για: τις αρχές της διαδικασίας, τον τρόπο που λειτουργεί, το κόστος της, τα οφέλη της, την αποτελεσματικότητα αυτής, καθώς και την εκτελεστότητα της συμφωνίας επίλυσης.

Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να προχωρήσουν τα μέρη, μετά την ΥΑΣ, σε διαμεσολάβηση. Πρόκειται απλώς για μια καλή ευκαιρία να δουν και οι δύο πλευρές αν τους ταιριάζει ο θεσμός και αν θέλουν να δοκιμάσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους εξωδικαστικά μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Αν και εφόσον τα μέρη επιλέξουν να προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση, τότε συμφωνούν από κοινού ως προς την ημερομηνία, την ώρα και το μέρος που θα διεξαχθεί αυτή. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην προχωρήσουν περαιτέρω, ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό περάτωσης της ΥΑΣ και τα μέρη είναι ελεύθερα να προχωρήσουν στη δικαστική επίλυση της διαφοράς τους.

Αν θέλετε να προγραμματίσουμε την δική σας ΥΑΣ, μπορείτε να κάνετε κλικ στο online ημερολόγιό μας εδώ ή να μας καλέσετε στο 2111159758. Πραγματοποιώ ΥΑΣ στο γραφείο μου στον Πειραιά ή στον χώρο που θα επιλέξετε. Δεδομένου ότι διαθέτω κατάλληλες αίθουσες διαμεσολάβησης στον Πειραιά, δεν θα χρειαστεί να επωμισθείτε κάποιο επιπλέον κόστος για τον χώρο όπου θα διενεργηθεί η ΥΑΣ και η διαμεσολάβηση, εφόσον επιλέξετε να λάβει χώρα στο γραφείο μου.

Share this post